شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۰۴:۰۵

بنزین سهمیه‌بندی شود، مردم کارت سوخت را جدی می‌گیرند

وزیر نفت:
تاکنون در مجموع بیش از ۴۰ میلیون کارت هوشمند سوخت در کشور صادر شده است.
برای همه خودروهایی که در کشور شماره شده‌اند، کارت سوخت صادر شده است.
٣ تا ٣.٥ میلیون کارت سوخت گم شده است.
تا وقتی سهمیه‌بندی انجام نشود، مردم کارت هوشمند سوخت را جدی نمی‌گیرند.

m