شرکت آریا صنعت بیستون
سه شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ | ساعت ۱۸:۴۰

نمودار اویل پرایس از جهش قیمت های جهانی نفت پس از کاهش تولید نفت عربستان

m