شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۱۸:۲۶

نمودار اویل پرایس از جهش قیمت های جهانی نفت پس از کاهش تولید نفت عربستان

m