شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۵۱

آگهی مزایده شهرداری هندیجان

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری، حفظ و نگهداری و مدیریت جایگاه CNG بصورت اجاره با برآورد ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۰۱۰۶۷۴۵۶۰۴۰۰۱ بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
  • تاریخ دریافت اسناد از درج آگهي تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد هندیجان شمالی، خیابان امامیه، شهرداری هندیجان، واحد امور قراردادها
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری هندیجان
m