شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۰:۰۴

مناقصه شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه ساخت ایستگاه سوخت رسانی کوچک (پمپ بنزین) در کلانشهر کرمان

  • برگزاری مناقصه شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه ساخت ایستگاه سوخت رسانی کوچک (پمپ بنزین) در کلانشهر کرمان
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۸۶۱۳۷۰۱۸۶۹ بانک ملت
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ تا پایان وقت اداری
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد کرمان خیابان شهید باهنر نبش کوچه شماره ۱۰
  • آدرس ارسال مدارک کرمان خیابان شهید باهنر نبش کوچه شماره ۱۰
m