شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۳۲

آگهی مزایده شهرداری کیاکلا

  • برگزاری مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه Cng کیاکلا واقع در خیابان شهید ذبیحی
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد امور مالی شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m