شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۳۳

آگهی مزایده شهرداری آباده

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه های شهید چمران و جنب شهرک صنعتی CNG به صورت قرارداد اجاره یک ساله
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۸
  • آدرس خرید اسناد واحد مالی مستقر در شهرداری آباده
  • آدرس ارسال مدارک
m