شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ | ساعت ۱۳:۲۷

آگهی مزایده شهرداری امیرکلا

  • برگزاری مزایده واگذاری به صورت اجاره به مدت یک سال جایگاه CNG شهیدان داداشی شهرداری واقع در کمربندی - جنب آتش نشانی
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۹۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده معتبر
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
  • تاریخ دریافت اسناد از انتشار آگهی نوبت دوم الی ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۲
  • آدرس خرید اسناد امور قراردادها
  • آدرس ارسال مدارک واحد دبیرخانه شهرداری
m