شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۲۰

آگهی مزایده حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شاهد (بلوار شاهد) - ماهیانه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب جاری ۳-۹۷۸۷۳۶-۱۲-۷۴۰۵ بانک مهر ایران شعبه صدف به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان
  • تاریخ ارسال مدارک از ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
  • آدرس خرید اسناد همدان امور قراردادهای سازمان به نشانی بلوار ولایت روبروی کلانتری ۱۵ رسالت طبقه سوم
  • آدرس ارسال مدارک از ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ تا ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ از ساعت ۸ الی ۱۴
m