شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۱۷

آگهی مزایده شهرداری قائمیه

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG خود واقع در بلوار امام خمینی(ره) به مدت یک سال
  • شرایط تاییدیه (صلاحیت) از شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۳۶.۶۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری و یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک از ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ الی ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳ ظهر
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک امور مالی و درآمد شهرداری
m