شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۴۳

آگهی مزایده شهرداری فردانبه

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری فرادنبه
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ تا پایان وقت اداری
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
  • آدرس خرید اسناد شهرداری فرادنبه
  • آدرس ارسال مدارک
m