شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۲۹

آگهی مزایده شهرداری دورود لرستان

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه Cng
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۹ تا ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۷
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ تا ساعت ۱۶
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴.۳۰
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m