شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۰۶:۵۰

آگهی مزایده شهرداری حبیب آباد

  • برگزاری مزایده بهره برداری جایگاه سی ان جی خود در شهرداری حبیب آباد
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد درآمد شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m