شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۱۸

تحقیق و تفحص از سازمان استاندارد کلید خورد

عملکرد شش ساله سازمان استاندارد، نوع نظارت این سازمان بر تولید خودرو، مواد غذایی موجود در بازار و کیفیت سوخت مصرفی خودروها موضوع تحقیق و تفحص مجلس شد

۱۰ تن از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خواستار تحقیق و تفحص از سازمان استاندارد در خصوص موضوعاتی مانند هزینه‌ها و دارایی‌های این سازمان، نظارت بر تولید خودرو، نظارت بر مواد غذایی موجود در بازار، کیفیت سوخت و نظارت مواد تراریخته شدند./نود اقتصادی

m