شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۲۰:۳۵

دستور وزیر نفت جهت محاسبه ۳ درصد پرت گاز

m