شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۵۷

تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۰۷/۱۴ هیات وزیران درخصوص “تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی” طی نامه شماره ۹۰۶۳۰ مورخ ۹۸/۰۷/۱۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل

m