شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۱۸:۱۲

راه اندازی مرکز آزمون مخازن CNG با تجهیزات ساخت ایران

تجهیزات خط آزمون هیدرواستاتیک مخازن CNG یک شرکت ایرانی به کشور گرجستان صادر شد و نصب و راه انداری آن توسط مهندسین ایرانی در شهر باتومی گرجستان، با موفقیت انجام گردید.
مدیرعامل شرکت آریا صنعت بیستون سازنده تجهیزات این آزمایشگاه پس از اتمام عملیات نصب و راه اندازی گفت: خوشبختانه تیم ممیزی کشور گرجستان از کیفیت تجهیزات و دقت انجام آزمون رضایت کامل داشتند.

m