شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۹:۳۵

آگهی مزایده شهرداری فیض آباد

  • برگزاری مزایده واگذاری اداره کلیه امور بهره برداری و نگهدای و تعمیرات تجهیزات تاسیسات و ابنیه جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG به مدت سه سال
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به شمره حساب ۰۱۰۴۷۲۵۸۳۴۰۰۰ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
  • تاریخ ارسال مدارک تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m