شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۰۲:۰۸

آگهی مزایده شهرداری آستانه اشرفیه

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری آستانه اشرفیه
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ تا ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۴
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m