مرجع تخصصی صنعت سی ان جی ایران
دوشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | ساعت ۰۲:۲۱

مزایده شهرداری سنگان

  • برگزاری مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه CNG با برند DELTA - استان خراسان رضوی
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد امور مالی شهرداری سنگان
  • آدرس ارسال مدارک
m