شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۰۹:۱۱

آگهی مزایده اتوبوسرانی اهواز

  • برگزاری مزایده واگذاری اجرای بهره برداری از جایگاه های CNG در سطح شهر اهواز در ۷ ردیف
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال غیرقابل استرداد واریز به حساب ۱۰۰۴۰۹۴۶۵ بانک شهر شعبه کیانپارس / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۱۰۰۴۰۸۸۹۷ نزد بانک شهر شعبه کیانپارس و یا ضمانتنامه بانکی بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ تا پایان تایم
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰ صبح
  • آدرس خرید اسناد سایت - اهواز - خ انقلاب نبش خیابان غزنوی ساختمان شماره ۳ شهرداری اهواز
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه محرمانه حراست سازمان اتوبوسرانی اهواز
m