شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۸:۰۳

آگهی مزایده شهرداری سهند

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از جایگاه CNG شهرداری سهند بصورت استیجاری
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۱۰۰۱۰۰۳ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ۲.۶۲۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۱۰۰۳۹۰۱۰۰ بانک شهر و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ تا ساعت ۱۴/۳۰
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۱۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۱۵
  • آدرس خرید اسناد دبیرخانه شهرداری سهند
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه
m