شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۷:۵۸

آگهی مزایده شهرداری خورموج

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG واقع در شمال پارک مفتون شهر خورموج با برآورد ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ريال
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ تا پایان وقت اداری
  • تاریخ دریافت اسناد تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد خورموج خیابان حامد شهرداری خورموج واحد دبیرخانه
  • آدرس ارسال مدارک
m