شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ساعت ۱۹:۳۰

نوسازی و توسعه جایگاه های CNG

مصاحبه رییس انجمن صنفی CNG کشور در شبکه خبر در رابطه با نوسازی و توسعه جایگاه های CNG‌کشور

m