شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۷:۴۸

مزایده شهرداری خمام

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG بمدت یکسال - استان گیلان
  • شرایط شرکتهای معتبر واجد شرایط مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m