شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۰۷

آگهی مزایده شهرداری دهدز

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (CNG) شهرداری دهدز واقع در جاده کمربندی پارک شهید علیمردان خان بختیاری پارک زاگرس نرسیده به پلیس راه دهدز به صورت اجاره ماهیانه
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال واریز به حساب ۳۱۶۹۱۲۹۲۰ بانک کشاورزی غیرقابل استرداد / سپرده شركت در مناقصه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۵
  • تاریخ دریافت اسناد لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۵/۳۰
  • آدرس خرید اسناد دبیرخانه شهرداری دهدز
  • آدرس ارسال مدارک واحد دبیرخانه
m