شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۸:۵۶

آگهی مزایده شهرداری ورزقان

  • برگزاری مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری جایگاه سی ان جی خود
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سپرده ۷۰۹۱۳۴۰۵/۳۴ بانک ملت بابت ۵ درصد سپرده شرکت
  • تاریخ ارسال مدارک لغایت آخر وقت اداری ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه
m