شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۲۰:۲۷

مزایده شهرداری مهاباد

  • برگزاری مزایده واگذاری اجاره جایگاه تک منظوره سوخت نفت گاز واقع در محوطه پایانه مسافربری شهر در سال ۹۸ با برآورد ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰- اذربایجان غربی
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۳۸۸۰۵۵۵۵۵۰۱ به نام شهرداری نزد بانک سپه و یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک تا ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱ صبح
  • آدرس خرید اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • آدرس ارسال مدارک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - اداره حراست واقع در شهرستان مهاباد، میدان جمهوری اسلامی، شهرداری مهاباد
m