شرکت آریا صنعت بیستون
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ساعت ۰۶:۳۶

مزایده شهرداری جلفا

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری جلفا به صورت اجاره به مدت یک سال - آذربایجان شرقی
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری
m