شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۴:۴۴

مزایده شهرداری قروه

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه سوخت فسیلی (پمپ بنزین و نفت گاز) شهید عزیزی شفا - کردستان
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ تا ساعت 14
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ساعت ۸
  • آدرس خرید اسناد خیابان شهید سعیدی، جنب دادگستری، شهرداری قروه واقع در خیابان شهید سعیدی جنب دادگستری
  • آدرس ارسال مدارک
m