شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۰۹:۳۷

مزایده شهرداری تسوج

  • برگزاری مزایده در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG واقع در خیابان ساحلی جنوبی را با مبلغ ماهیانه ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مدت یکسال واگذار نماید - آذربایجان شرقی
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد از طریق سایت
  • آدرس ارسال مدارک
m