شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۰۹:۵۹

مزایده شهرداری محمود‌آباد نمونه

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاههای CNG شماره یک و دو شهر محمودآباد نمونه به مدت یک سال شمسی به صورت ۵۳ درصد سهم کارفرما و ۴۷ درصد سهم بهره بردار از درآمد (کارمزد) حاصل از فروش گاز - قزوین
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه محمودآباد نمونه به حساب ۳۰-۱۶۱۱۰۶-۱۱-۵۰۰۱
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۱۳
  • آدرس خرید اسناد واحد امور مالی
  • آدرس ارسال مدارک واحد دبیرخانه شهرداری
m