شرکت آریا صنعت بیستون
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ساعت ۰۷:۰۱

مزایده شهرداری میانه

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه سی ان جی شماره ۳ شهرداری واقع در کشتارگاه صنعتی - آذربایجان شرقی
  • شرایط شرکتهای واجد شرایط مورد تایید شرکت نفت
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک تا آخر وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد شهرداری میانه
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری میانه
m