شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۰۹

مزایده شهرداری گهرو

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه CNG به صورت اجاره یکساله با برآورد ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ - چهارمحال و بختیاری
  • شرایط ارائه تاییدیه و صلاحیت از شرکت نفت الزامیست
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی به حساب سپرده سیبا ۳۱۰۰۰۲۳۹۴۰۰۳ بنام شهرداری گهرو یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ راس ساعت ۱۲
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه
m