شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۰:۳۶

مزایده شهرداری اسلامشهر

  • برگزاری مزایده واگذاری اجاره جایگاه Cng در ۲ ردیف: واگذاری جایگاه تک منظوره CNG خلیج فارس سعیدیه و میدان قائم ـ تهران
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۲.۱۸۰.۰۰۰ ریال
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ساعت ۱۵
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ الی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
  • آدرس خرید اسناد امور قراردادهای شهرداری اسلامشهر کد پستی ۳۳۱۳۷۷۸۴۶۸
  • آدرس ارسال مدارک
m