شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۱۳

مزایده شهرداری پیربکران

  • برگزاری مزایده واگذاری اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG واقع در ضلع شرقی میدان امام خمینی (ره) حدفاصل بخشداری تا میدان نماز با برآورد ۱۴۵,۳۴۷,۰۰۰ - اصفهان
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۳۸۱.۵۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۱۷۶۷۸۰۰۲۱۷۴۰۱ نزد بانک سپه
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ تا پایان وقت اداری
  • تاریخ دریافت اسناد تا آخر وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد دبیرخانه شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m