شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۲۱

مزایده شهرداری ملک آباد

  • برگزاری مزایده بهره برداری - حفظ و نگهداری از جایگاه پمپ گاز CNG واقع در شهر ملک آباد - حاشیه جاده اصلی - بزرگراه مشهد - نیشابور بمدت یکسال - خراسان رضوی
  • شرایط شرکتهای ذیصلاح و دارای مجوز از شرکت نفت
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ظرف مدت ۷ روز کاری
  • تاریخ دریافت اسناد ظرف مدت ۷ روز کاری
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد مالی شهرداری ملک آباد
  • آدرس ارسال مدارک واحد مالی شهرداری ملک آباد
m