شرکت آریا صنعت بیستون
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۹:۴۷

مزایده شهرداری آزادشهر

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه cng شماره دو جهت بهره برداری به بخش خصوصی در آزادشهر - استان گلستان
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۳۸۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۱۶۹۴۳۰۱۳۶۹۵/۰۳ بانک سپه و یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ تا پایان وقت اداری
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲ ظهر
  • آدرس خرید اسناد سایت
  • آدرس ارسال مدارک
m