شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۱۷

مزایده شهرداری قروه

  • برگزاری مزایده بهره برداری (اجاره) از جایگاه های سوخت CNG - کردستان
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ تا ساعت ۱۴
  • تاریخ دریافت اسناد از درج آگهي تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ راس ساعت ۸
  • آدرس خرید اسناد شهرداری قروه واقع در خیابان شهید سعیدی، جنب دادگستری
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری قروه واقع در خیابان شهید سعیدی، جنب دادگستری
m