شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۱:۱۷

مزایده شهرداری کشکسرای

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه سوخت گیری CNG واقع در خیابان شهید آسیایی - آذربایجان شرقی
  • شرایط صلاحیت و مجوز بهره برداری و مجوز نگهداش از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - رشته فعالیت های خدماتی و تاسیاست و جایگاه گاز - گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۰۱۰۵۴۸۷۴۳۸۰۰۳ باک صادرات
  • تاریخ ارسال مدارک تا آخر وقت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
  • تاریخ دریافت اسناد همه روزه بجز ایام تعطیل در اوقات اداری
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
  • آدرس خرید اسناد شهر کشکسرای، خیابان شهید آسیایی
  • آدرس ارسال مدارک
m