شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۰۹:۵۴

مزایده شهرداری گهرو

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه CNG شهرداری گهرو با برآورد ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ - چهارمحال و بختیاری
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی به حساب سپرده سیبا ۳۱۰۰۰۲۳۹۴۰۰۳ یا ضمانت نامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه
m