شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۲۹

مزایده شهرداری دامغان

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG شهید رجایی (انقلاب) و راه آهن به صورت اجاره ماهیانه -سمنان
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد امور قراردادهای شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری دامغان
m