شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۱۰:۰۵

مزایده شهرداری بروجرد

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری از ۴ جایگاه سوخت CNG تحت مالکیت خود (جایگاه های دکتر شهیدی، میدان عشایر، دستجردی و چمران) - لرستان
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
  • تاریخ دریافت اسناد ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد امور قراردادهای شهرداری بروجرد
  • آدرس ارسال مدارک امور قراردادهای شهرداری بروجرد
m