شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۵۲

مزایده واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (CNG) شهداری دهدز واقع در کمربندی پارک زاگرس نرسیده به پلیس راه دهدز به صورت اجاره ماهیانه

m