شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۵:۲۶

حمید قاسمی ده‌چشمه، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره انفجار خودروهای گازسوز در جایگاه‌های سوخت هنگام سوخت گیری گفت: این موضوع مربوط به خودرو‌های تبدیل شده غیرمجاز و یا با مخازن دستکاری شده است.

وی ادامه داد: در واقع حوادث رخ داده در این حوزه مربوط به تبدیل غیراستاندارد در مراکز غیرمجاز است و اگر تبدیل به روش صحیح و استاندارد انجام شود، هیچ خطری متوجه خودرو‌های گاز‌سوز نخواهد بود و تا امروز به هیچ وجه خودرو‌هایی که در کارخانه به صورت دوگانه سوز تولید شده و یا در مراجع و کارگاه‌های رسمی و تأیید شده تبدیل به دوگانه سوز شده اند، در صورتی که بعدا مخازن آن‌ها نیز دستکاری نشده باشد، شاهد بروز مشکلات و مخاطراتی، چون انفجار و آتش سوزی نشده اند./

m