شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۵۰

درخواست انجمن صنفی CNG کشور از آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور در خصوص مشکلات جایگاه های CNG و عدم افزایش کارمزد جایگاه های CNG از ابتدای سال ۹۸ تاکنون و احتمال ورشکستگی و اختلال در امر سوخت رسانی به قشر متوسط جامعه و افزایش مصرف بنزین

  

m