شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۱۶:۰۵

دوره های آموزشی تخصصی استانداردهای مربوط به خودروهای دوگانه سوز CNG

دوره ها ویژه افرادی است که در رسته خدمات فنی مشغول به فعالیت میباشند

m