چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ | ساعت ۲۲:۳۱

دوره های آموزشی تخصصی استانداردهای مربوط به خودروهای دوگانه سوز CNG

دوره ها ویژه افرادی است که در رسته خدمات فنی مشغول به فعالیت میباشند

m