شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ساعت ۰۰:۴۳

آگهی تجدید مزایده عمومی_فولاد شهر

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG
  • شرایط متقاضیان میتوانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد و بازدید حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1399/10/29 به قسمت امور قراردادهای شهرداری فولادشهر مراجعه نمایند.
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد اصفهان_فولادشهر
  • آدرس ارسال مدارک اصفهان_فولادشهر
m