شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۸:۳۳

انفجار خودرو در جایگاه CNG زاهدان بعلت دستکاری در مخزن خودرو

m