شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۱ | ساعت ۱۳:۴۵

انفجار خودرو در جایگاه CNG زاهدان بعلت دستکاری در مخزن خودرو

m