جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰ | ساعت ۰۰:۵۵

انفجار خودرو در جایگاه CNG زاهدان بعلت دستکاری در مخزن خودرو

m