شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۱۹:۳۲

انفجار خودرو در جایگاه CNG زاهدان بعلت دستکاری در مخزن خودرو

m