شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۱۷

قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت

وزیر نفت:
هیچگونه افزایش قیمتی برای بنزین نخواهیم داشت.

m