شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۵:۲۴

قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت

وزیر نفت:
هیچگونه افزایش قیمتی برای بنزین نخواهیم داشت.

m