شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۰۸:۲۳

قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت

وزیر نفت:
هیچگونه افزایش قیمتی برای بنزین نخواهیم داشت.

m