شرکت آریا صنعت بیستون
دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۲۳:۴۸

بی نظیر ترین اقدام در دهه ۸۰ شمسی ( دولت تجربه موفق خود را برای مهار شدت مصرف بنزین به کار گیرد)

علی محمودیان مدیر اجرایی اتحادیه سوخت‌های جایگزین گفت: با وجود رشد سالانه ۶ درصدی مصرف سوخت در کشور، مصرف روزانه بنزین در سال ۸۳ با سال ۹۰
برابر ۶۰ میلیون لیتر در روز شد ، یعنی حدود یک دهه مصرف روزانه بنزین ثابت مانده .

دلیل این رخداد، توسعه سی‌ان‌جی به عنوان سوخت جایگزین بنزین از سال ۸۲ بود که میزان مصرف آن تا سال ۹۰ به روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب رسید.

اما بعد از آن، به دلیل ۸ برابر شدن قیمت سی‌ان‌جی در سال ۹۰، انگیزه مردم برای مصرف این سوخت از بین رفت، بدین ترتیب مصرف بنزین در این دهه به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسید.

m